Επισκεφθείτε τη νέα ΕΠΙΣΗΜΗ ιστοσελίδα (site) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ (Π.Ο.Σ.Σ.) www.e-sarakatsanos.gr


Μυκηνών 19 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 43 Τηλ & Fax 2310 840 830

Email: info@e-sarakatsanos.gr , Ιστοσελίδα: http://www.e-sarakatsanos.gr

31 Δεκεμβρίου 2010

Διόρθωση

Σας γνωρίζουμε ότι στο φύλλο της εφημερίδας μας "Ηχώ των Σαρακατσάνων"  εκ παραδρομής τυπώθηκε λανθασμένα η ημερομηνία του ετήσιου χορού του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Ημαθίας. Το ορθό είναι 29 Ιανουαρίου 2011 αντί του 05-02-2011.

30 Δεκεμβρίου 2010

Ηχώ των Σαρακατσαναίων- Αρ. φύλλου 174

Τελικά μετά από πολλές αναβολές, εκδόθηκε η εφημερίδα της ΠΟΣΣ, Ηχώ των Σαρακατσαναίων.


Μπορείτε να διαβάσετε την εφημερίδα εδώ ή να την κατεβάσετε πατώντας εδώΗχώ των Σαρακατσαναίων

25 Δεκεμβρίου 2010

Χρόνια Πολλά!Αρνιά, Κατσίκια,
Πιδιά, Ν'φάδες, Γαμπροί,
Γειά, Δύναμ, Γρόσσια
κι' απ'ούλα τα καλά!
Κι τ'χρόν! Με 'γειά!13 Δεκεμβρίου 2010

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη της Ομοσπονδίας να προβούν στην εγγραφή τους στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου από το 2011 να έχουν την δυνατότητα επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://drasis.culture.gr/

Πύλη Πολιτιστικών Φορέων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο.
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για τους πολιτιστικούς φορείς.

Στο χώρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, παρέχοντας πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Μητρώο, οι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης για επικείμενη δράση τους, μέσα στις προθεσμίες που θα ανακοινώνονται κάθε φορά.

Στο τέλος κάθε περιόδου αξιολόγησης των αιτημάτων θα αναρτώνται συνολικά αποτελέσματα και θα είναι προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των φορέων που επιχορηγούνται, τη δράση για την οποία δίνεται η επιχορήγηση καθώς και το ύψος αυτής. Παράλληλα, θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των αιτημάτων, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων και τα συμπεράσματα από την πορεία εφαρμογής της νέας διαδικασίας επιχορηγήσεων.

Στη δεύτερη ενότητα του ιστοτόπου θα παρέχονται πληροφορίες για προγράμματα που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους.

Φιλοδοξούμε ο χώρος αυτός να γίνει το σημείο επαφής του Υπουργείου με τους πολιτιστικούς φορείς. Παράλληλα, ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στη δικτύωση των φορέων μεταξύ τους.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΒΗΜΑΤΑ
1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη του ιστοτόπου
2. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα
Ι. Γενικές πληροφορίες
II. Στοιχεία επικοινωνίας
III. Δραστηριότητα
IV. Οικονομικά στοιχεία
3. Υποβολή της ταυτότητας για έλεγχο
4 . Εκτύπωση της φόρμας καταχώρησης της ταυτότητας, υπογραφή της
από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και αποστολή της στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου, συνοδευόμενης από επικυρωμένο αντίγραφο
του Καταστατικού και υπεύθυνη δήλωση.
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους
φορείς απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη του ιστοτόπου. Στο
μενού «Είσοδος Φορέα» επιλέγετε τη «Δημιουργία λογαριασμού».
Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
Πλήρης Επωνυμία Φορέα
Όνομα Χρήστη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Φορέα
Κωδικός πρόσβασης
Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης
Πλήρης Επωνυμία Φορέα: Η επίσημη ονομασία του Φορέα, όπως αναφέρεται
στο ιδρυτικό του έγγραφο. 1- 50 χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η επωνυμία
είναι μεγαλύτερη, ο φορέας θα μπορεί να τη συμπληρώσει στη φόρμα της
ταυτότητάς του.
Όνομα Χρήστη: Το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται ο φορέας ως χρήστης
του λογαριασμού. 1- 25 χαρακτήρες.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Φορέα: Το e-mail του φορέα. Σε αυτό το e-mail θα
σας αποσταλεί το μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού. Προσοχή: σε αυτό
το e-mail θα επικοινωνούν με το φορέα οι Υπηρεσίες του Υπουργείου για ό,τι
αφορά το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.
Κωδικός πρόσβασης: ελάχιστο 4 χαρακτήρες
Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή στον ιστότοπο θα σας αποσταλεί ο
σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) την οποία δηλώσατε. Μετά την ενεργοποίηση, θα
μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το όνομα φορέα και
τον κωδικό που δηλώσατε και θα έχετε πρόσβαση στη φόρμα εγγραφής στο
Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (καταχώρηση ταυτότητας φορέα).
2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ
Αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο με το λογαριασμό σας, έχετε τη
δυνατότητα να καταχωρήσετε την ταυτότητα του φορέα, επιλέγοντας στο
μενού «Φορείς» την «Ταυτότητα Φορέα» και στη συνέχεια «Καταχώρηση».
Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία (όσα έχουν
αστερίσκο είναι υποχρεωτικά):
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πλήρης Επωνυμία*: Συμπληρώνεται αυτόματα με την επωνυμία του φορέα,
όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Στο
στάδιο αυτό μπορείτε να τη διορθώσετε, αλλά μετά την υποβολή της
φόρμας της ταυτότητας η επωνυμία οριστικοποιείται και δεν είναι
δυνατή η μεταβολή της.
Διακριτικός Τίτλος: Σύντομη επωνυμία του φορέα, συνήθως τμήμα της
επωνυμίας του. Το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό.
Α.Φ.Μ.*: Συμπληρώνετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φορέα
Δ.Ο.Υ.*: Επιλέγετε μέσα από αναδυόμενη λίστα τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.
Έτος ίδρυσης*
Νομική Μορφή*: Επιλέγετε μέσα από αναδυόμενη λίστα τη νομική μορφή
του φορέα. Στη λίστα υπάρχουν οι εξής επιλογές: ίδρυμα – σωματείο - αστική
μη κερδοσκοπική εταιρία - νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου - άλλη. Σε
περίπτωση που επιλέξετε άλλη», πρέπει να διευκρινιστεί στο πεδίο που
εμφανίζεται στην οθόνη η νομική μορφή του φορέα.
Καταστατικό έγγραφο*: Συμπληρώνετε τα στοιχεία της συστατικής/
καταστατικής πράξης του φορέα (π.χ. προεδρικό διάταγμα σύστασης
ιδρύματος, αριθμός απόφασης πρωτοδικείου για εγγραφή στο βιβλίο
σωματείων και αριθμός καταχώρησης στα βιβλία σωματείων). Μετά την
καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα μπορείτε να επισυνάψετε το
καταστατικό του φορέα σε μορφή pdf , επιλέγοντας «Συνημμένα» στο μενού
«Φορείς» και επισυνάπτοντας το σχετικό αρχείο στο πεδίο «Καταστατικό».
Προσοχή: Αντίγραφο του καταστατικού/ οργανισμού πρέπει να αποσταλεί
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εγγραφή του φορέα στο Μητρώο.
Νομός: Επιλέγετε μέσα από αναδυόμενη λίστα το Νομό στον οποίο εδρεύει ο
φορέας.
Πόλη*: Συμπληρώνετε την πόλη στην οποία εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση
που ο φορέας εδρεύει στο εξωτερικό, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται και η
Χώρα.
Σκοπός*: Περιγράφετε το σκοπό του φορέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο
καταστατικό του. Μέχρι 1000 χαρακτήρες.
Διοικητικό Συμβούλιο*: Συμπληρώνετε την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ.,
την οποία πρέπει να αλλάζετε κάθε φορά που τροποποιείται η σύνθεση του
Δ.Σ. Στη συνέχεια, επιλέγετε μέσα από αναδυόμενη λίστα την ιδιότητα κάθε
μέλους του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κοκ) και στη διπλανή στήλη
συμπληρώνετε το όνομα του μέλους. Για να προσθέσετε το επόμενο μέλος
επιλέγετε «+». Επιλέγοντας «-» μπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή.
Λοιπά Όργανα Διοίκησης: π.χ. διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής.
Νόμιμος Εκπρόσωπος*: Συμπληρώνετε το όνομα του νομίμου εκπροσώπου
του φορέα.
Προσοχή: Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση της ταυτότητας του
φορέα, η φόρμα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί από το νόμιμο
εκπρόσωπο και να αποσταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μαζί
με το καταστατικό του φορέα και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.
Μέλη: Συμπληρώνετε το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.
Ενεργά μέλη: Συμπληρώνετε τον αριθμό των ενεργών μελών
Εργαζόμενοι: Συμπληρώνετε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται
από τον φορέα με οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
Εθελοντές: Συμπληρώνετε τον αριθμό των ατόμων που προσφέρουν
εθελοντική εργασία στο φορέα
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση*: Η Διεύθυνση του φορέα
τ.κ. *
Υπεύθυνος επικοινωνίας*
Τηλέφωνα*
Φαξ
e-mail*: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το e-mail που δηλώσατε κατά
τη δημιουργία λογαριασμού στο site. Για το λόγο αυτό πρέπει εξ αρχής να
δηλώσετε το επίσημο e-mail επικοινωνίας με το φορέα. Σε περίπτωση που
θελήσετε στο μέλλον να αλλάξετε αυτό το στοιχείο πρέπει να επικοινωνήσετε
με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.
Ιστοσελίδα
III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αντικείμενο Δραστηριότητας*: Επιλέγετε μέσα από αναδυόμενη λίστα την
κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κύρια δραστηριότητα του φορέα. Σε
περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί σε μία από της κατηγορίες που
αναφέρονται στη λίστα, επιλέγετε «άλλη» και συμπληρώνετε στο πεδίο που
εμφανίζεται αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα.
Περιγραφή Δραστηριότητας*: Σύντομη παρουσίαση της εν γένει
δραστηριότητας του φορέα. Στο Μενού «Δράσεις Φορέα» μπορείτε, αφού
ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο, να περιγράψετε αναλυτικότερα τις
σημαντικότερες δράσεις που έχει πραγματοποιήσει ο φορέας στο παρελθόν.
Εμβέλεια Δραστηριότητας
Γεωγραφική*: Επιλέγετε από αναδυόμενη λίστα τη γεωγραφική εμβέλεια
της δραστηριότητας του φορέα. Δίνονται οι εξής επιλογές: τοπική –
περιφερειακή – πανελλαδική – ευρωπαϊκή – διεθνής. Επιλέξτε με κριτήριο τη
συνήθη δραστηριότητα του φορέα και λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές στις
οποίες ζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Π.χ. η συμμετοχή του φορέα σε
ένα φεστιβάλ του εξωτερικού δεν καθιστά τη δραστηριότητά του διεθνούς
εμβέλειας.
Διευκρινίστε τη γεωγραφική εμβέλεια*: Αναφέρετε αναλυτικότερα την
περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο φορέας.
Χρονική*: Επιλέγετε από αναδυόμενη λίστα την κατηγορία που
ανταποκρίνεται στη συχνότητα των δράσεων του φορέα. Δίνονται οι εξής
επιλογές: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – περιοδική – περιστασιακή.
Περιοδική είναι η δραστηριότητα όταν οι δράσεις του φορέα
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ετήσια διοργάνωση
φεστιβάλ, μηνιαία έκδοση περιοδικού).
Κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Φορέας*: Προφίλ του κοινού (ηλικία,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. ΑΜΕΑ, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
μετανάστες)
Αναγνώριση της Δραστηριότητας του Φορέα (λ.χ. βραβεία, δημοσιεύσεις):
Αναφέρετε διακρίσεις του φορέα, και αναφορές στο έργο του.
IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πηγές εσόδων*: Επιλέγετε από τις κατηγορίες που εμφανίζονται στην οθόνη
τις πηγές χρηματοδότησης του φορέα. Στον πίνακα περιλαμβάνονται οι εξής
κατηγορίες: Εισφορές μελών – έσοδα από τη δραστηριότητα του φορέα –
δωρεές – χορηγίες – επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς – άλλη. Μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία, εφόσον τα έσοδα του φορέα προέρχονται από
περισσότερες πηγές. Επιλέγετε «άλλη» σε περίπτωση που θέλετε να
προσθέσετε κάποια πηγή εσόδων που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.
Επισυνάψτε τους πίνακες που απεικονίζουν την οικονομική
δραστηριότητα του φορέα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος σύμφωνα
με το υπόδειγμα* :
Κατεβάζετε το υπόδειγμα στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε και το
υποβάλετε σε μορφή pdf , αφού καταχωρήσετε την ταυτότητα του φορέα,
επιλέγοντας «Συνημμένα» από το μενού «Ταυτότητα Φορέα». Προσοχή: τα
οικονομικά στοιχεία μπορούν να υποβληθούν μόνο μία φορά και πρέπει να
υποβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον ο φορέας υποβάλει αίτημα επιχορήγησης.
Το υπόδειγμα έχει την εξής μορφή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2009
Α.- Ενεργητικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Πάγια στοιχεία
Πωλήσεις Κτίρια - Οικόπεδα
Συνδρομές μελών Εξοπλισμός
Χορηγίες & Δωρεές Μεταφορικά μέσα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο Απαιτήσεις
Συνδρομές
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Χρεώστες διάφοροι
Δεσμευμένοι Λογ/μοί καταθέσεων
Έξοδα Δράσης α'
Δράσης β' Διαθέσιμα
Δράσης γ' Ταμείο
Καταθέσεις
Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας Σύνολο
Β.- Παθητικό
Σύνολο
Κεφάλαια
Λογ/μοί πληρωτέοι - υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Στη στήλη των εξόδων καταχωρείτε ξεχωριστά τα έξοδα για κάθε δράση που
πραγματοποιήσατε κατά το τελευταίο έτος, αναφέροντας τον τίτλο της
δράσης. Στο πεδίο των σχολίων μπορείτε να προβείτε σε όποιες διευκρινίσεις
κρίνετε απαραίτητες.
ΣΧΟΛΙΑ
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
Όταν συμπληρώσετε τη φόρμα της ταυτότητας του φορέα μπορείτε να
την αποθηκεύσετε προσωρινά, επιλέγοντας «Προσωρινή Αποθήκευση» ή να
σβήσετε τα στοιχεία που δώσατε, επιλέγοντας «Καθαρισμός». Εάν επιλέξετε
την «Προσωρινή Αποθήκευση», εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία που
έχετε δώσει προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθότητά τους. Έχετε τις εξής
δυνατότητες:
«Επιβεβαίωση»: ολοκληρώνεται η καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα.
Προσοχή: Πρέπει στη συνέχεια να υποβάλετε την ταυτότητα προς
έγκριση (βλ παρακάτω)
«Διόρθωση»: επιστρέφετε στη φόρμα καταχώρησης της ταυτότητας του φορέα
και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές σε όλα τα πεδία που
συμπληρώσατε προηγουμένως
«Ακύρωση»: διαγράφονται όλα τα στοιχεία που δώσατε και επιστρέφεται στη
φόρμα καταχώρησης της ταυτότητας του φορέα
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα έχετε τη
δυνατότητα να την προβάλλετε και να την τροποποιείτε επιλέγοντας
«Προβολή/Αλλαγή», από στο μενού «Ταυτότητα Φορέα». Έχετε τις εξής
δυνατότητες:
«Αλλαγές/Προσθήκες»: Έχετε πρόσβαση στη φόρμα καταχώρησης της
ταυτότητας και μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε όλα τα πεδία που έχετε
συμπληρώσει. Επιλέγοντας «Ενημέρωση» οι αλλαγές καταχωρούνται
στην ταυτότητά σας.
Προσοχή: Όταν υποβάλετε την ταυτότητα προς έγκριση (δηλαδή για
εγγραφή στο Μητρώο) και μέχρι να γίνει δεκτή, δεν θα έχετε τη
δυνατότητα να κάνετε αλλαγές. Μόλις η ταυτότητά σας εγκριθεί, θα
υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσετε όλα τα πεδία εκτός από:
επωνυμία, ΑΦΜ, έτος ίδρυσης, νομική μορφή, καταστατικό, έδρα,
σκοπός, αντικείμενα, οικονομικά στοιχεία τελευταίου οικονομικού
έτους).
«Διαγραφή»: Διαγράφεται η ταυτότητα του φορέα
«Υποβολή προς έλεγχο»: Η ταυτότητα υποβάλλεται προς έλεγχο στην
αρμόδια Διεύθυνση. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν έχετε τη
δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία του φορέα. Στη φόρμα της
προβολής της ταυτότητας αναφέρεται η κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η ταυτότητα:
«Η Ταυτότητα δεν έχει υποβληθεί προς έλεγχο» - Πριν την υποβάλετε
προς έλεγχο
«Η ταυτότητα έχει υποβληθεί προς έλεγχο». – μετά την υποβολή προς
έλεγχο
«Ο Φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με
Αριθμό Μητρώου: …» - Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εγγραφείτε
στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων
«Ο Φορέας έχει απορριφθεί» - Εάν δεν εγκριθεί το αίτημά σας για
εγγραφή στο Μητρώο, θα εμφανιστεί η κατάσταση. Μπορείτε στην
περίπτωση αυτή να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση για να
πληροφορηθείτε το λόγο της απόρριψης.
Προσοχή: Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν θα προβεί σε έλεγχο της
ταυτότητας του φορέα και εγγραφή του στο Μητρώο πριν παραλάβει τη
φόρμα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, συνοδευόμενη από
το καταστατικό του φορέα και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπρόσωπο.
4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΠΟΤ
Προκειμένου να εξετάσει το αίτημά σας για εγγραφή στο Μητρώο
Πολιτιστικών Φορέων η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου πρέπει να λάβει:
1. τη φόρμα της ταυτότητας υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα, η οποία υπέχει θέση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο
2. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, συμπληρωμένη σύμφωνα
με το υπόδειγμα που υπάρχει στο μενού «Ταυτότητα φορέα», με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
3. επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα
Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική καταχώρηση της ταυτότητας του
φορέα και την υποβάλετε προς έλεγχο πρέπει να τυπώσετε τη φόρμα της
ταυτότητας, από το μενού «Προβολή/Αλλαγή», επιλέγοντας πάνω δεξιά . Η
φόρμα αυτή πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και να
αποσταλεί μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και το καταστατικό στην καθ’ ύλη
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείο. Στο μενού «Επικοινωνία» υπάρχουν τα
στοιχεία επικοινωνίας και οι διευθύνσεις όλων των αρμόδιων Διευθύνσεων.
 

9 Δεκεμβρίου 2010

Γλώσσα μου, καταγωγή μου...

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα "Αγγελιοφόρος"   το άρθρο του Δ. Γαρούφα

 Γλώσσα μου, καταγωγή μου...

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑ*
garoufas@otenet.gr

Ο τίτλος του σημερινού μας σημειώματος είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής του Κόστα Κίτσεβ (Κώστα Κίτσου), Σαρακατσάνου από τη Σλίβεν Βουλγαρίας που εξέδωσε το 2007 ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σύλλογος Σαρακατσάνων Σλίβεν. Ο Κώστας Κίτσος είναι ένας από τους χιλιάδες Σαρακατσάνους που ζουν στη Βουλγαρία με συνείδηση της ελληνικής καταγωγής, αλλά και λατρεία για την ελληνική γλώσσα. Τον γνώρισα πριν χρόνια όταν παράτησε τις δουλειές του και ήρθε με υποτροφία του ΙΚΥ για να μάθει να γράφει καλά την ελληνική γλώσσα που ήξερε προφορικά, να μάθει καλή γραμματική όπως έλεγε. Από τότε ζει ένα παραμύθι γιατί μπόρεσε να έχει πρόσβαση στην αρχαία γραμματεία και σε νεοέλληνες συγγραφείς.
Αυτός ο καημός του έγινε τραγούδι και ποίηση κι' έτσι βγήκε σε βιβλίο, στην ελληνική γλώσσα φυσικά, η ποιητική συλλογή που μου χάρισε ο ίδιος όταν στις 12-11-10 βρέθηκα στη Σλίβεν ομιλητής σε συνέδριο που οργάνωσαν οι Σαρακατσάνοι Βουλγαρίας για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από την ίδρυση των συλλόγων τους.
Τα ποιήματά του είναι ύμνος για την ελληνική γλώσσα για την οποία γράφει: «σαν ποίημα του Ομήρου σ' ακούω σαν άρπα του Ορφέα στέλνεις τόνους...», ενώ μιλώντας για τον ελληνισμό γράφει παρακάτω: «ένας περήφανος λαός, ψηλά απλώνει χέρια, ένιωσε τη λευτεριά και κυνηγάει αστέρια…». «Ενα ταξίδι κάνω στην καρδιά μου, και βλέπω όλα μας τα περασμένα, βλέπω όλα που σου χρωστώ εγώ...» γράφει για τη μάνα Ελλάδα. Δεν ξεχνά ότι υπάρχει και η Βουλγαρία που γεννήθηκε, όμως αυτή είναι «μητριά» κι' αυτός ονειρεύεται το χάδι της πραγματικής μάνας, της Ελλάδας… «βαστώ στα χέρια μου φωτιά, κι' αυτή δεν με ζεσταίνει, μα έχω άλλη στην καρδιά, αυτή που με πεθαίνει… πέστε μου πούναι τ' Αγραφα, πούναι το Καρπενήσι…».
Η ποιητική συλλογή του Κώστα Κίτσου είναι ένα ταπεινό βιβλιαράκι, μα ένα βιβλιαράκι που στάζει αίμα ελληνοσύνης και καημό, την έκσταση αυτού που στο φως της αστραπής γνώρισε τις ρίζες του και υπενθυμίζει: «μάνα και γλώσσα μην ξεχνάς…». Στις Βαλκανικές περιηγήσεις μου γνώρισα προσωπικά αρκετούς ομογενείς που ζουν στη Β. Ηπειρο, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ., βλαστάρια της ίδιας ρίζας. Oλοι τους έχουν εξιδανικεύσει την προγονική πατρίδα… Κάθε φορά που συζητώ μαζί τους αισθάνομαι ότι εμείς οι Ελλαδίτες λίγα κάναμε γι' αυτούς, γιατί ακόμα και σήμερα τα παιδιά τους μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σαν σε κρυφά σχολειά, σε φροντιστήρια που λειτουργούν οι σύλλογοί τους…
*Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ είναι δικηγόρος

21 Νοεμβρίου 2010

Παρελθόν, παρόν και μέλλον- Άρθρο το Δ. Γαρούφα

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα "Αγγελιοφόρος" το άρθρο του Δ. Γαρούφα.


Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑ*
garoufas@otenet.gr
Βρέθηκα στη Βουλγαρία προσκεκλημένος της «Ομοσπονδίας πολιτιστικών και εκπαιδευτικών συλλόγων Σαρακατσάνων Βουλγαρίας» που γιόρταζε στις 12-13/11/2010 στην πόλη Σλίβεν τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της και ήμουν ομιλητής σε ημερίδα με θέμα «παρελθόν, παρόν και μέλλον των Σαρακατσάνων Βουλγαρίας». Στη Βουλγαρία λίγα πράγματα έχουν αλλάξει κι εξακολουθεί να έχει άθλιο οδικό δίκτυο, ενώ η διαφθορά ακόμα ανθεί. Υπάρχει ανοικοδόμηση στις πόλεις αλλά κι εκεί η κρίση είναι εμφανής.
Κι ενώ η Βουλγαρία λίγο άλλαξε, σε αυτά τα 20 χρόνια άλλαξαν πολύ οι Σαρακατσάνοι της Βουλγαρίας. Με προνόμιο τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και την παροχή βίζας για πολύμηνη διάρκεια στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια μετά το 1990, δούλεψαν σκληρά στην ελληνική ύπαιθρο και με τα χρήματα που μάζεψαν ασχολήθηκαν με εμπόριο. Ετσι είδα ανθρώπους που πριν 15 χρόνια εργάζονταν στη συλλογή ελιάς ή ντομάτας στην Ελλάδα, σήμερα να έχουν δικές τους εμπορικές επιχειρήσεις με δίκτυα διανομής σε όλη τη Βουλγαρία και κάποιοι από αυτούς πρόκοψαν τόσο ώστε να κτίζουν και εμπορικά κέντρα.
Είναι η μόνη ελληνική μειονοτική ομάδα που δεν έφυγε από τον τόπο διαμονής αλλά στηρίχθηκε κι ευημερεί σχετικά στη μέση της Βουλγαρίας λειτουργώντας σαν γέφυρα φιλίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ιδρυσαν 20 συλλόγους σε αντίστοιχες Βουλγαρικές πόλεις ενώ η δευτεροβάθμια ένωσή τους εδρεύει στη Σλίβεν (πόλη 140.000 κατοίκων στη μέση της Βουλγαρίας) όπου λειτουργεί και το πολιτιστικό τους κέντρο που απέκτησαν με δωρεά του Π. Εμφιετζόγλου και δικές τους συνεισφορές.
Σ' αυτά τα 20 χρόνια πέτυχαν πολλά (το γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα της στρατιωτικής λέσχης λέει πολλά...) αλλά μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Πρέπει στις 20 πόλεις που ζουν πέρα από την προβολή της παράδοσής τους με χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων οι σύλλογοί τους να λειτουργούν πολιτιστικά κέντρα και κυρίως να διδάσκεται επίσημα στα σχολεία η ελληνική γλώσσα, ως δεύτερη γλώσσα, για τα παιδιά τους.
Η Βουλγαρία τους αποδέχθηκε ως μειονότητα αλλά τώρα περιέργως προσπαθεί να τους πείσει ότι ανήκουν στο «έθνος των Σαρακατσάνων» που μιλά την ελληνική γλώσσα (!) μη θέλοντας να τους αναγνωρίσουν ξεκάθαρα ως ελληνική μειονότητα. Θυμάμαι σε παλιότερη εκδήλωση που παρευρισκόταν και Βούλγαρος αξιωματούχος, κάποιο κοριτσάκι απήγγειλε το ποίημα «της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό...» και το ρώτησε ποια πατρίδα εννοεί και το παιδάκι απάντησε «την Ελλάδα». Αυτή την πραγματικότητα κάποτε πρέπει να την αποδεχθούν οι Βούλγαροι.
*Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ είναι δικηγόρος

5 Νοεμβρίου 2010

Το καταστατικό της ΠΟΣΣ


Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ!29 Οκτωβρίου 2010

Πάτρικ Λη Φερμόρ-Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα.


Το βιβλίο του ταξιδιωτικού συγγραφέα Πάτρικ Λη Φερμόρ "Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα'' του οποίου το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους Σαρακατσάνους κυκλοφόρησε τελικά σήμερα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 στα περίπτερα, στη σειρά "Περιηγήσεις" της εφημερίδας "Το Βήμα", στην τιμή των 6,70 Ε.

20 Οκτωβρίου 2010

Σχετικα με το βιβλιο του Πάτρικ Λη Φερμόρ "Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα''

Σας γνωρίζουμε ότι επειδή το βιβλίο του Πάτρικ Λη Φερμόρ "Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα'' δεν κυκλοφόρησε στην ημερομηνία που είχαμε δημοσιεύσει, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα της εφημερίδας για διευκρινήσεις. Μας γνώρισαν ότι δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία κυκλοφορίας για το εν λόγω βιβλίο. Για οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα σας ενημερώσουμε.

21 Σεπτεμβρίου 2010

Πάτρικ Λη Φερμόρ-Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα

Το βιβλίο του ταξιδιωτικού συγγραφέα Πάτρικ Λη Φερμόρ "Ρούμελη, οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα'' του οποίου το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους Σαρακατσάνους πρόκειται να επανεκδοθεί και θα κυκλοφορήσει με την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" στις 5 Οκτωμβρίου 2010.

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο από την εφημερίδα:

Ο άνθρωπος που περπάτησε πολύ

Σε επανέκδοση το κλασικό βιβλίο του άγγλου ταξιδιώτη και περιηγητή Πάτρικ Λη Φέρμορ, που αποτελεί σταθμό στην ταξιδιωτική λογοτεχνία και μαρτυρία για μια Ελλάδα που χάθηκε οριστικά, αλλά υπάρχει στις φαντασιώσεις και στη μνήμη

ΛΩΡΗ ΚΕΖΑ | Κυριακή 1 Αυγούστου 2010
Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ πρωτοσυνάντησε Σαρακατσάνους στο ταξίδι που έκανε πεζός από την Ολλανδία προς την Κωνσταντινούπολη. Το 1935 διέσχιζε τη Βουλγαρία, όταν είδε καλύβες όμοιες με κυψέλες, «στάνες φτιαγμένεςαπό χαμόκλαδα σκαρφάλωναν τις πράσινες πλαγιές και χιλιάδες πυκνόμαλλα μαύρα γίδια και πρόβατα έβοσκαν στο βροχερό τοπίο, ενώ τα βαριά μπρούντζινα κουδούνια τους γέμιζαν τον αέρα με το πολύφωνο και αρμονικό τους αλαλητό». Επέστρεψε στην περιοχή και περπάτησε την Ελλάδα απ΄ άκρου εις άκρον με την ιδιότητα του περιηγητή. Κράτησε σημειώσεις, διάβασε την Ιστορία του τόπου, βυθίστηκε στη μυθολογία, ανέτρεξε στην Ορθοδοξία, προκειμένου να καταλάβει τους ανθρώπους που κατοικούν. Ο τόμος Ρούμελη- Οδοιπορικό στη Βόρεια Ελλάδα συγκεντρώνει οκτώ περιηγητικά κείμενα, τα οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά πριν από 28 χρόνια, και κυκλοφορεί ξανά τώρα με ελάχιστες συμπληρώσεις. Οι εικόνες τα λένε όλα: ο Πάτρικ Λη Φέρμορ έζησε σε πολλές Ελλάδες. «Το χρονικό των ταξιδιών, που έγιναν εδώ και πολλά χρόνια και ξεκίνησαν όλα από ενδόμυχα προσωπικά κίνητρα, θα ήταν ένας απατηλός οδηγός. Ανετα πούλμαν έχουν αντικαταστήσει τώρα τα σαραβαλιασμένα επαρχιακά λεωφορεία, μεγάλοι δημόσιοι δρόμοι διασχίζουν την καρδιά μακρινών χωριών και πλήθος ξενοδοχεία έχουν ξεφυτρώσει. Μοναστήρια και αρχαίοι ναοί όπου, χθες σχεδόν, έφτανες μόνον ύστερα από μια ασυντρόφευτη κουραστική αναρρίχηση, είναι τώρα σύντομοι σταθμοί ενός εξαίρετα οργανωμένου και άκοπου μαζικού τουρισμού». Το πρώτο τμήμα του βιβλίου «Οι μαύροι αποδημητές» αναφέρεται στην τυχαία συνάντηση του συγγραφέα με έναν Σαρακατσάνο στη Αλεξανδρούπολη. Ουσιαστικά τον ακολούθησε προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα μαζί του. Τα κατάφερε κερδίζοντας ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε γάμο. Για κάτι τέτοια έκανε τα ταξίδια του, για εξαιρετικές περιπτώσεις. Ξεκινά για το δάσος, δύο ώρες απόσταση, για να βρεθεί μπροστά σε ανθρώπους τραχείς που του φέρνουν δέος. Ο γαμπρός γλεντάει με τους φίλους του, πίνει, χορεύει, κάνει αστεία, και η νύφη κάθεται σαν άγαλμα σε μια καλύβα. Ακίνητη, ανάμεσα στις φίλες της, όπως απαιτεί το έθιμο. Μπορεί να μείνει στην ίδια θέση για ημέρες, όπως θα μάθει αργότερα ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, διαβάζοντας τις λαογραφικές έρευνες της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Το κείμενο δεν είναι μια απλή αφήγηση όσων βλέπει εκείνη την ώρα. Αφομοιώνει και τις πληροφορίες από τη σχετική βιβλιογραφία.

Ο συγγραφέας δεν επιχειρεί να ομορφύνει τις αναμνήσεις του. Προσπαθεί να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον δικό του πολιτισμό. Λέει λοιπόν ότι οι Σαρακατσάνες δεν επιτρέπεται να βγάλουν τα ρούχα τους. Δεν τα βγάζουν ούτε μπροστά στον σύζυγο. «Οι γυναίκες δεν γδύνονται ποτέ, κάθε ξεγύμνωμα είναι αμαρτία, και φαίνεται πως υπάρχει κάποια αλήθεια στις φήμες που κυκλοφορούν στα χωριά ότι ποτέ τους δεν πλένονται. Περιέργως δεν μυρίζουν καθόλου, ίσως εξαιτίας αυτής της φορεσιάς που τις περικλείει σαν κέλυφος σκληρυμένο από το χρόνο». Ο άνθρωπος που τα είπε όλα αυτά στον συγγραφέα είχε παραβρεθεί στον θάνατο μιας γριάς Σαρακατσάνας: «Δεν υπήρχε τρόπος να της βγάλουν τη χοντρή φορεσιά με τα γεωμετρικά σχέδια όπου ήταν κλεισμένη όπως σε κουκούλι, την έσκισαν λοιπόν με ένα μαχαίρι, και κείνοι που παράστεκαν έκαναν πίσω τρικλίζοντας, όπως οι θεατές στα εικονίσματα με την Ανάσταση του Λαζάρου». Αναφέρει επίσης ότι ποτέ ο σύζυγος δεν προσφωνεί τη γυναίκα του με το όνομά της και πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια, να γεννηθούν αρκετά παιδιά, για να ανταλλάξει το αντρόγυνο λίγες κουβέντες μπροστά σε άλλους.

Με μήλα, τυρί και φασολάδα


Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ στο Σεν Μαλό της Βρετάνης στη Γαλλία το 1992
Η δεύτερη στάση του Πάτρικ Λη Φέρμορ γίνεται στα Μετέωρα, στη Μονή Βαρλαάμ. Περιγράφει την ανάβαση μέσα σε ένα δίχτυ και συγκρίνει με τον παλαιότερο τρόπο: τον περασμένο αιώνα χρησιμοποιούσαν ένα σκοινί, ίσαμε το αντρίκειο μπράτσο. Κάποτε που ρώτησαν έναν παλαιό ηγούμενο κάθε πότε το αλλάζουν, εκείνος, όπως λένε, απάντησε: «Μόνο όταν κοπεί». Περιγράφει τις συζητήσεις γύρω από ένα λιτό τραπέζι, με μήλα, κατσικίσιο τυρί και φασολάδα. Η καλογερική είναι το κεντρικό θέμα και ο συγγραφέας δεν διστάζει να κάνει τις αξιολογήσεις του. «Ο μοναστικός βίος στην Ελλάδα, που, ιδίως στο Αγιον Ορος, ελάχιστα έχει αλλάξει από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, δεν ασκεί μεγάλη έλξη σε μια γενιά που έχει γοητευτεί από τα επιτεύγματα της βιομηχανικής Δύσης».

Ενα άλλο κεφάλαιο του βιβλίου αφορά τις διακρίσεις που έχει ο «Ελληνας» από τον «Ρωμιό». Με οργανωμένο τρόπο προσπαθεί να χωρίσει σε πακετάκια τις αρετές και τα ελαττώματα που έχουν οι κάτοικοι της χώρας. Δύο πίνακες γεμάτες αξιολογήσεις ή και προκαταλήψεις. Ακολουθεί ένα κείμενο για την Κρήτη, όπου ο Πάτρικ Λη Φέρμορ έζησε κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Οι αναμνήσεις του από τη φιλοξενία των ορεσίβιων αναμειγνύονται με προσωπική ανάλυση της κρητικής περηφάνιας. «Οι ελληνικές αρετές και τα ελαττώματα κάτω από πιο απότομα βουνά και πιο καυτό ήλιο φτάνουν στον παροξυσμό. Είναι η πιο ρωμαίικη περιοχή από όλες. Η τελευταία περιοχή που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι. Υπό άλλη έννοια είναι η λιγότερο ρωμαίικη. Η Κρήτη έπεσε στα χέρια των Τούρκων δύο αιώνες αργότερα από την υπόλοιπη Βυζαντινή Αυτοκρατορία».

Στα άλλα τμήματα του βιβλίου ο Πάτρικ Λη Φέρμορ ψάχνει ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν είναι όποια κι όποια, είναι τα παντοφλάκια του Λόρδου Βύρωνα. Αναλαμβάνει να μεταφέρει το κουτί όπου φυλάσσονται στην Αγγλία. Θέλει να τα στείλει στη λαίδη Γουέντγουορθ ένας κάτοικος του Μεσολογγίου και ο συγγραφέας αναλαμβάνει χρέη διακομιστή. Η κάθε αναποδιά, η κάθε σύμπτωση, το κάθε μικρογεγονός αναδεικνύεται ως μια σημαντική σκηνή στα κείμενα του περιηγητή. Δεν αφήνει τίποτε ανεκμετάλλευτο, πόσω μάλλον η αφήγηση, η οποία αφορά ένα πρόσωπο που θαυμάζει.

Ο τόμος συμπληρώνεται με μία ακόμη διαδρομή με αφετηρία τη Ναύπακτο και ένα κείμενο όπου τόποι της Ελλάδας συσχετίζονται με ήχους: «Η Αρκαδία είναι το διπλό σουραύλι, η Αράχωβα το ντιντίνισμα από τις μπαγκέτες πάνω στις χορδές του σαντουριού». «Η Κρήτη είναι το ταίριασμα των στίχων πάνω στην τρίχορδη λύρα, ο αιφνίδιος κρότος της τουφεκιάς, ο ορυμαγδός της κατολίσθησης που εξαπέλυσε το πήδημα ενός αίγαγρου στα φαράγγια, το μουγκανητό του Μινώταυρου υπόκωφο μέσα στο Λαβύρινθο, το ριπίδι των παγωνόφτερων ανάμεσα στους αιματόχρωμους κίονες».

Με κατάληξη την Καρδαμύλη της Μάνης

Παρουσίαση του βιβλίου «Ρούμελη» το 1991.Δεξιά,η κυρία Λουίζα Ζαούση των εκδόσεων Ωκεανίδα
Μετά τα εκατοντάδες χιλιόμετρα περπάτημα, ύστερα από χρόνια περιήγησης με τη γυναίκα του, την Τζόαν, ο Πάτρικ Λη Φέρμορ κατέληξε στην Καρδαμύλη, όπου έχτισε ένα πέτρινο σπίτι κουβαλώντας καθεμιά από τις πέτρες με την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Νίκου Χατζημιχάλη. Σε αυτό το σπίτι φιλοξένησε τον Γιώργο Σεφέρη, τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα και τις μυθικές συντροφιές τους.

Σε αυτό το σπίτι τον επισκέπτονται ακόμη και σήμερα οι θαυμαστές του, αλλά και δημοσιογράφοι που θέλουν να συναντήσουν από κοντά τον 95χρονο δημιουργό που έχει ρουφήξει τη ζωή με κάθε τρόπο. Κολυμπά ακόμη, είναι γερό ποτήρι, αλλά διαμαρτύρεται επειδή χάνει τη μνήμη του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η «Ρούμελη» του Π.Λ.Φέρμορ θα εκδοθεί με σκληρόδετο εξώφυλλο και εικόνες στο πλαίσιο της σειράς ΒΗΜΑ περιηγήσειςκαι θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα στις 5 Οκτωβρίου, στην τιμή των 6,70 ευρώ. Το ελληνορωμαίικο δίλημμα
«28 πράγματα που μου έμαθε η ζωή στην Ελλάδα»
κυανό = Ο ΡΩΜΙΟΣ
κόκκινο = ο ΕΛΛΗΝΑΣ
01Πράξη Θεωρία 02Το συγκεκριμένο Το αφηρημένο 03Το πραγματικό Το ιδανικό 04Προσωπική φιλοδοξία Ευρύτερες επιδιώξεις 05Αυτοσχεδιασμός Σύστημα 06Εμπειριοκρατία Δόγμα 07Θαυμασμός για την υλική πρόοδο της Δύσης, δυσπιστία για τις θεωρίες των Δυτικών Θαυμασμός για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον ριζωμένο στις φιλελεύθερες ιδέες της Αρχαίας Ελλάδας. Κάποια δυσπιστία απέναντι στον υλισμό της Δύσης 08Δυσπιστία απέναντι στον νόμο. Πρόθυμη παράκαμψή του με ελιγμούς, με ευνοιοκρατία ή με οποιοδήποτε από τα παλαιά κακά τερτίπια Σεβασμός για τον νόμο. Δισταγμός, για λόγους αρχής, να τον παρακάμψει με τα έναντι αναφερόμενα μέσα 09Σεβασμός για τη μάθηση ως μέσο προώθησης Σεβασμός για τη μάθηση αυτή καθεαυτή 10Βλέπει τον κόσμο έξω σαν πεδίο για εκμετάλλευση Ταξιδεύει αναζητώντας γνώσεις ή νόμιμη συναλλαγή 11Θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται έξω από την Ευρώπη Θεωρεί την Ελλάδα τμήμα της Ευρώπης 12Βεβαιότητα του κάθε Ρωμιού ότι είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός Ευπρεπής αυτοπεποίθηση 13Τάση να λυθούν οι πολιτικές δυσκολίες με επανάσταση Πίστη στις συνταγματικές μεθόδους, με την επανάσταση μόνον ως έσχατη λύση 14Μοιρολατρία Φιλοσοφική αμφιβολία 15Πάθος για τις εφημερίδες, ιδίως τις πολιτικές στήλες Πάθος για τις εφημερίδες, ιδίως τις πολιτικές στήλες 16Απέχθεια για το γυμνό γεγονός και βιασύνη για την επένδυση, τη μεγέθυνση και την επεξεργασία αυτού του γεγονότος. «Η ικανότητα για μυθοποίηση» Σχετική απουσία αυτής της τάσης 17Ευθιξία απέναντι στην προσβολή, που οδηγεί σε παράτολμες, βίαιες και αυτοκαταστροφικές πράξεις ή σε αιώνια και αδυσώπητη έχθρα Η ίδια ευθιξία, αλλά αντίδραση λιγότερο βίαιη, που απαιτεί πιο ήπιες κυρώσεις 18Απελπισία και μελαγχολία (στενοχώρια), άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μπορεί να αμβλυνθεί σιγάσιγά με τη μοιρολατρία, τις παροιμίες και μια σωτήρια προσαρμοστικότητα Οι ίδιες τάσεις, σημαντικά μικρότερες, μετριασμένες από την παρηγοριά της φιλοσοφίας 19Εγκράτεια και λιτότητα που διακόπτονται από διονυσιακά διαλείμματα Τα διαλείμματα πιθανόν να είναι λιγότερο διονυσιακά 20Εξωτερική αποδοκιμασία αλλά μυστική συμπάθεια, στο μακρινό παρελθόν, για τη ληστεία και την πειρατεία· επιβιώσεις μιας έντονης και αναρχικής ζωής Ευνόητη καταδίκη των εν λόγω, επειδή θεωρούνται προσκόμματα στη διακυβέρνηση και στη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους. «Ρωμαίικες δουλειές» στη χειρότερη μορφή τους.
21Αγάπη μιας μικρής ανυπόληπτης μειονότητας για περιστασιακό κάπνισμα χασίς, συνοδευτικό του τραγουδιού και του χορού Πραγματική απέχθεια για αυτό το ανατολίτικο υπόλειμμα 22Πίστη στις θαυματουργές ιδιότητες ορισμένων εικόνων Φωτισμένη δυσπιστία 23Αυστηρή τήρηση των θρησκευτικών νηστειών και των εορτών και ενστικτώδης φυλετική διατήρηση πολλών από τα εξωτερικά σημάδια της Ορθοδοξίας Τάση να παραβλέπονται όλα αυτά, εκτός από τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα 24Πατριωτισμός που στηρίζεται στο ΄21 και που εμπνέεται, σε καιρό πολέμου, από την ανάμνηση των αρματολών και των κλεφτών Πατριωτισμός που στηρίζεται στο ΄21 και εμπνέεται, σε καιρό πολέμου, από τους ήρωες της αρχαιότητας 25Ο πόλεμος με τη μορφή του αντάρτικου Η στρατιωτική επιστήμη 26Εμπειρικοί κανόνες Εγχειρίδια 27Νοσταλγία για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Νοσταλγία για τον αιώνα του Περικλέους 28Ο τρούλος της Αγια-Σοφιάς Οι κίονες του Παρθενώνα

8 Αυγούστου 2010

''Έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος Ρούφος "Τρανός''

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα του ΣΣ Ν. Έβρου

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ "ΤΡΑΝΕ"

.9.jpg
Με βαθιά θλίψη σας αναγγέλλουμε το θάνατο του επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Έβρου  Χρήστου Ρούφου «Τρανού»
 
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Δευτέρα 09 Αυγούστου 2010 και ώρα 10:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης  του Σωτήρα
 
 
Το Δ.Σ του Συλλόγου και τα μέλη εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην oικογένεια και του συγγενείς του εκλιπόντος .
 
Καλό ταξίδι   Τρανέ
Ο Χρήστος Ρούφος ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν για την δημιουργία της Π.Ο.Σ.Σ. και ήταν μέλος Δ.Σ. της ΠΟΣΣ τρεις φορές.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς του.

6 Ιουλίου 2010

30ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων

Ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου το 30ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι Τρικάλων. Στις 26 Ιουνίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως Ψυχής του Γρηγορίου Λιακατά και των παλικαριών του στο Κλεινοβό Τρικάλων .

Στις 26 Ιουνίου το βράδυ έγινε το καθιερωμένο γλέντι στην κεντρική πλατεία της Ελάτης με την ορχήστρα του Κώστα Ζαραλή, κλαρίνο τον Γατσέλο Νίκο και με Σαρακατσάνους τραγουδιστές απ' όλη την Ελλάδα τους οποίους και ευχαριστούμε (τραγούδησαν αφιλοκερδώς).
Στις 27 Ιουνίου στα Λιβάδια Περτουλίου διεξήχθη το 30ο Αντάμωμα.
 Μετά την είσοδο των χορευτικών έγινε το αφιέρωμα στον Σαρακατσάνο αγωνιστή του 1821 Γρηγόριο Λιακατά από τον κ. Νίκο Κατσαρό πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
Στη συνέχεια έγινε αναπαράσταση του προξενιού και κλέψιμο της νύφης από τον Σ.Σ. Λάρισας και η αναπαράσταση συνάντησης κλεφταρματωλών από το Σ.Σ. Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας.
Ακολούθησαν τα αθλήματα πλάλ'μα, λιθάρ' και αμπίδμα τσι τρεις και στη συνέχεια οι χοροί από τα χορευτικά των Συλλόγων.
Τέλος μετά τον τρανό χορό η εκδήλωση έκλεισε με τον χορό των Γερόντων και του κοινού.


Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Συλλόγους Σαρακατσαναίων για την συμμετοχή τους, όλους τους φίλους που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Χορηγούς μας: τον κ. Μπομπότα Βασίλειο-Παραθαλλάσια οικόπεδα-Ν. Καλλικράτεια, τον κ. Σαμουρέλη Ηλία-Οικοδομικές επιχειρήσεις-Αθήνα, την Νομαρχία Τρικάλων, το Δήμο Αιθήκων, τον κ. Πιστιόλα Δημήτρη-Κατασκευές, μηχανήματα ξηρών καρπών, καφέδων, τροφίμων-Θεσ/νίκη, καθώς και τους Σαρακατσάνους τραγουδιστές που συμμετείχαν αφιλοκερδώς: Νάκα Κώστα, Γιαννακό Νίκο, Μαλιαχώβα Τασούλα, Λιάκο Αριστείδη, Γατσέλο Χρήστο, Καπρινιώτη Μιχάλη, Κίτσο Γεώργιο, Τσιάτσιο Ιωάννη, Αλαφροπάτη Μίλτο, Λοκοβίτη Ιωάννη, Χατζηπλή Δημήτριο και Γιαννιό Σπύρο.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους τραγουδιστές κ. Νάκα Κώστα και κ. Αλαφροπάτη Μίλτο για την παραχώρηση των νέων τους CD στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων και την πώλησή τους από αυτήν.

10 Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα Πανελλήνιου Ανταμώματος Σαρακατσαναίων

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
30ου Πανελληνίου Ανταμώματος
Σαρακατσαναίων στα λιβάδια Περτουλίου

Σάββατο 26 Ιουνίου

11 π.μ. Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Κλεινοβό υπέρ Αναπαύσεως Ψυχής Γρηγορίου Λιακατά και των παλικαριών του
11.30 π.μ. Κατάθεση Στεφάνου και εκφώνηση λόγου απ’ τον Πρόεδρο της ΠΟΣΣ για την προσφορά του Λιακατά στο έθνος
Κυριακή 27 Ιουνίου
9 π.μ. Τέλεση μνημόσυνου στον Ι.Ν. Περτουλίου
9.30 π.μ. Κατάθεση στεφανιού στο Ηρώο Περτουλίου
10. 00 π.μ. Άφιξη επισήμων και επισκεπτών στο χώρο ανταμώματος
10.15 π.μ. Άφιξη χορευτικών συγκροτημάτων συλλόγων Σαρακατσαναίων
10.30 π.μ. Προσευχή
10.35 π.μ. Προσφώνηση από τον πρόεδρο ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
10.40 π.μ. Αφιέρωμα στον ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΛΙΑΚΑΤΑ
10.50 π.μ. Χαιρετισμοί επισήμων
11.00 π.μ. Αναπαράσταση Σαρακατσάνικων δρώμενων από συλλόγους Σαρακατσαναίων
11.30 π.μ. Χοροί από τα χορευτικα των συλλογων μας
12.30 μ.μ. Χορός από τους γερόντους Σαρακατσαναίους
12.45 μ.μ. Χορός επισήμων – Ελεύθερη είσοδος για το κοινό


Επίσης σήμερα 10-06-2010 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην πόλη των Τρικάλων σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματος του 30ου Παννελήνιου Ανταμώματος Σαρακατσαναίων που διοργανώνει η Παννελήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων. Το φετινό αντάμωμα θα είναι αφιερωμένο στον Σαρακατσιάνο ήρωα του 1821 Γρηγόριο Λιακατά.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΖΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ: Γεν. Γραμματέας ΠΟΣΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΡΑΣ: Μέλος ΠΟΣΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ιντερνετ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ ΠΟΣΣ Σ. Σ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ: ΜΕΛΟΣ ΠΟΣΣ –Σ. Σ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
• ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΣ – Σ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ. Σ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
• ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ. Σ. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΡΦΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΣΣ ΑΠΟ Σ.Σ. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θεσ/νίκη: ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΣΣ Τηλ./Φαξ 2310840830
ΖΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Τηλ. 6977203546
Βόλος: ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τηλ. 6937334117
Λάρισα: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τηλ. 6979288071
Τρίκαλα: ΡΟΥΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τηλ. 6973376840
Αθήνα: ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλ. 6942019481

16 Μαΐου 2010

30ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων στο Περτούλι

Στις 25-27 Ιουνίου το φετινό (30ο) πανελλήνιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων.
Το φετινό αντάμωμα θα είναι αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λιακατά.
Σύντομα περισσότερα για το πρόγραμμα εκδηλώσεων.

29 Μαρτίου 2010

Καλωσόρισμα!

Γειά σας!

Αυτό είναι το νέο ιστολόγιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων.

Το email μας είναι:
pos_sarakatsanoi@yahoo.gr

Σύντομα κοντά σας με περισσότερα νέα!