Επισκεφθείτε τη νέα ΕΠΙΣΗΜΗ ιστοσελίδα (site) της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ (Π.Ο.Σ.Σ.) www.e-sarakatsanos.gr


Μυκηνών 19 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 43 Τηλ & Fax 2310 840 830

Email: info@e-sarakatsanos.gr , Ιστοσελίδα: http://www.e-sarakatsanos.gr

8 Μαρτίου 2012

Τακτική Γενική Συνέλευση 2012

Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2012

Αρ. πρωτοκόλλου: Β64

Προς: Συλλόγους Σαρακατσαναίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσαναίων με την παρούσα του σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ. στην Θεσσαλονίκη στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού Β. Όλγας 198 (πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης- είσοδος από την οδό Πλούτωνος).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως :

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός από το απερχόμενο Δ.Σ.

2. Έγκριση Πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ. και εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού

4. Εκλογές για την Ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι για να λάβουν μέρος οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων στην Γενική Συνέλευση πρέπει οι σύλλογοι – μέλη τους οποίους εκπροσωπούν να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι απέναντι στην Π.Ο.Σ.Σ., ήτοι να έχουν εξοφλήσει τόσο τις τρέχουσες όσο και των προηγούμενων ετών συνδρομές.

Παρακαλούμε τους αντιπροσώπους των Συλλόγων να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο του Συλλόγου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του εκλεγμένου Δ.Σ. του Συλλόγου τους και των αντιπροσώπων τους, καθώς και η διάρκεια θητείας τους.

Αν κάποιος αντιπρόσωπος απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση από τον άλλο αντιπρόσωπο του συλλόγου, εφόσον προσκομίσει έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κάθε νόμιμος αντιπρόσωπος ταμειακώς τακτοποιημένου Συλλόγου – Μέλους της Π.Ο.Σ.Σ. μπορεί να θέσει υποψηφιότητα δηλώνοντας αυτό εγγράφως ή προφορικά στο προεδρείο της Γ.Σ. την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Ανατολίτης Βασίλειος : τηλ: 6942019481, e- mail : banatolitis@yahoo.gr

Ζαραλή Μαρία : τηλ: 6977203546 ,e- mail: mzaralis@gmail.com

Με τιμή για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου